Bitcoin’in Değeri Neye Göre Belirlenir?

Bitcoin’in Değeri Neye Göre Belirlenir?

Bitcoin’in Değeri Neye Göre Belirlenir? Bitcoin’in değeri günümüzde kripto para olarak Bitcoin kullanan bireylerin oldukça merak ettiği, önemli gördüğü ve oldukça yakından takip ettiği konular arasında yer almaktadır. Aslında bakıldığında Bitcoin’in değerinin bu kadar önemli bir konu haline gelmesi söz konusu para üzerinde alım – satım yapacak olan bireylerin asıl ilgi alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra oldukça basit bir anlatımı olan söz konusu Bitcoin kripto parasının değerinin belirlenmesi, bazı durumlarda karmaşık anlatıldığı için, bu konu üzerinde birtakım anlam güçlükleri ya da karmaşıkları yaşandığı görülmektedir. Bu anlam karmaşası ya da güçlüklerine bağlı olarak sizler de Bitcoin’in değerinin neye göre belirlendiği hakkında araştırmalar gerçekleştiriyorsanız, bu yazımız içerisin söz konusu kripto para ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Bitcoin Kripto Parasının Değerinin Belirlenmesindeki Faktörler

Aslında bakıldığında temelde 21.000.000 miktarında üretilen ve bu miktarı hiçbir koşulda aşamayan söz konusu Bitcoin kripto parasının değerinin belirlenmesinde, belli başlı birkaç kriterin olduğu karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu bu kriterler ise şu şekilde sıralanabilmektedir.

Bitcoin'in Değeri Neye Göre Belirlenir?

Bitcoin’in Üzerinde Olan Arz ve Talep Miktarı

Günümüzde en çok bilinen kripto para olarak karşımıza çıkan Bitcoin’in değerinin belirlenmesindeki en önemli faktör arz ve talep miktarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Borsa içerisindeki son Bitcoin işlemine göre değeri belirlenen Bitcoin kripto parası aynı zamanda bireyler tarafından gerçekleştirilen taleplere göre de değişiklik gösterdiği belirtilmektedir. Bir başka deyiş ile alım ve satım yapılan bazı kanallar içerisindeki bazı değerlerin yer değiştirmesine bağlı olarak Bitcoin’in değeri de değişiklik göstermektedir. Söz konusu kanal içerisindeki değer ise baskı ve fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak diyebiliriz ki eğer baskı alış bakımından destek bulamazsa söz konusu fiyatlar da buna bağlı olarak azalmakta, destek bulursa fiyat artmaktadır.

Bitcoin ve Medya

Söz konusu Bitcoin’in değerinin belirlenmesinde bir diğer önemli faktör de medya olarak karşımıza çıkmaktadır. medya içerisinde yansıtılan birkaç haber doğrudan Bitcoin’in değerini etkilemektedir. Söz konusu bu etki olumlu ya da olumsuz şekilde gerçekleşebilmektedir. Medya içerisinde Bitcoin kripto parası üzerinde şüphe uyandıracak hareketlerin yapılması, bu durumdan da anlaşıldığı gibi Bitcoin’in değerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Söz konusu kripto paraya sahip bireylerin bazı durumlarda medyadan etkilenebildiği belirtilmektedir. Bunun yanı sıra medya içerisindeki ani değişen hava ile birlikte kripto paralar üzerinde kurulan satış baskılarına bağlı olarak Bitcoin’in değeri artış göstermektedir.

Ekonomi ve Bitcoin

Aslında bakıldığında ülkelerin kendi içerisinde bulunan ekonomik krizler ve buhranların sebebi ile sahip oldukları para birimlerinin değişmesine bağlı olarak paralarının değeri azalış gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak da söz konusu ülke içerisinde yaşamını sürdüren bireyler de başka yollardan geçim sağlamaya çalışmakta ya da yatırım gerçekleştirmektedir. Bireylerin alternatif bir yol olarak genellikle kripto para kullandıkları karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak temelde 21.000.000 adet üretilen söz konusu kripto paranın üretim miktarındaki hızına göre bakıldığında ilk zamanlarda 10 dakikada yaklaşık 50 adet olduğu fakat şimdilerde 10 dakikada yaklaşık 7 adet olduğu karşımıza çıkmaktadır.

Dolayısı ile söz konusu bu üretim hızı ve miktarının da arz ve talebe göre şekillendiği belirtilmektedir. Arz ve talep miktarına göre şekil alan bu hız ve miktarda olan bazı değişikliklerin de Bitcoin’in değerini belirlediği karşımıza çıkmaktadır. Üretim sonucu az miktar oluşmuşsa arzın azaldığı olarak yorumlanmaktadır. Bu taleplerin azlık göstermesi de söz konusu kripto paranın değerini arttırmaktadır.

Add a Comment